How Haitians Party In Miami

1071
Published on March 30, 2016 by ondikoi

Le Nap Fe Lanmou Parole

M’ap dance ave’w, m’santi m’gintan prale
Chalè’k nan ko’w gintan fe’m transpòte
Li fe’m gintan imajine’n k’ap fè lanmou
Li fe’m gintan bliye gin moune k’ap gade nou…

(alright)

M’pa kab ankò m’envi mòde bouch ou
M’envi santi lang ou k’ap fè’m lanmou, fèm fou
Waaah, m’envi rete dechire tout sa’w gin sou ou
Pou mwen pran sanm pou’m souse dwèt an ou
Cherie mwen pa kapab ankò fò’m de mare
Fò’n al cheche on kote doudou pou’n ka lové
Jus ka’c ke konn febli…….(eeeesa)

Fe’m santi’w doudou
Lè n’ap fè lanmou (lè n’ap fè lanmou)
Fe’m santi ou la (ou la)
Lè’m kinbe’w nan bra’m (lè’m kinbe’w nan bra’m)
Fè’m santi’w cherie (ou cherie)
Se ou mwen anvi (se ou mwen anvi)
Lè n’ap karese (eeee)
Ou fè mwen depale
Ou woooooooooo (se nou minm)……woooo oooo…..ou wooooooooo
Ou woooooooooo (Mizik Mizik)……wooooooo…….ou wooooooooo

Ignore…mwen ta ignore’w,
cherie nan bagay sa wooo (ou ignore’m, ou ignore’m)
Ignore…mwen ta ignore’w,
cherie nan bagay sa wooo

Doudou si’w rinmin mwen (si’w rinmin’m)
Di mwen non (di mwen non)
Ouuu cherie (ou pa wè m’ap soufri)
Ooooo doudou (doudou mwen)
Si’w rinmin’m
Di mwen non (di mwen non)
Ou pa wè m’ap soufri (ou cherie)
Doudou mwen

Ooo ooo oooooo,
gade kijan’w woule anba’m….aa.aaaaa, gade kijan’w rele
Ooo ooo oooooo,
gade kijan’w woule anba’m….aa.aaaaa, gade ki!

Category Tag

Leave a comment